Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia "Nasze Czarnowąsy"

24 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia "Nasze Czarnowąsy"

panem Grzegorzem Kusza - doktor Uniwersytetu Opolskiego.

           Pan Grzegorz omówił aktualny stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych  w gminie Dobrzeń Wielki.

Uczestnikami spotkania byli rodzice dzieci biorących udział  w projekcie „ Daje i zabiera”. Pan Kusza odwołując się do prezentacji zapoznał rodziców z aktualnym stanem zabezpieczeń na rzece Mała Panew. Ukazał dokonania Stowarzyszenia w realizacji założonych celów przeciwpowodziowych. Uświadomił rodzicom konieczność realizacji tych celów dla bezpieczeństwa całej miejscowości. Po prezentacji nastąpiła bardzo ożywiona dyskusja. Rodziców bardzo interesował sposób zabezpieczenia terenów samych Czarnowąs  przed zalaniem i podtopieniami.  Okazało się , że tylko na rzece Mała Panew zostały zamontowane wodowskazy. Pozostałe dopływy takie jak Swornica takich wskaźników nie mają. Spotkanie było owocne dla obu stron.