Zajęcia pokazowe ,,Biedronki"

                Zajęcia otwarte realizowane są w ramach planu współpracy przedszkola z Rodzicami i umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Taki pokaz również umożliwia na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych itp. W czwartek (12.03.2015r.) odbyły się zajęcia pt. ,,Jak rozpoznać dobre rozwiązania” Celem zajęć było: rozwijanie umiejętności decydowania o rozwiązywaniu konfliktów, umiejętność podejmowania dobrych decyzji, rozwijanie precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi, rozwijanie wyobraźni twórczej.

 Bardzo zależało mi na tym, żeby rodzice mogli zobaczyć na czym polegają zajęcia jakie w  bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizujemy  międzynarodowy program "Przyjaciele Zippiego", który doskonali  u małych dzieci zdolności dawania sobie rady z trudnościami i wykorzystywania ich w codziennym życiu. Program ten rozwija u dzieci umiejętności społeczne i asertywność oraz sprawia, że są lepiej przygotowane i zdolne do pomagania innym w ich problemach .Program opowiada o grupie przyjaciół, a Zippi to patyczak, ulubieniec jednego z chłopców. Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań pogrupowanych w 6 części tematycznych: Uczucia, Komunikacja, Nawiązywanie i zrywanie więzi, Rozwiązywanie konfliktów, Przeżywanie zmiany i straty, Dajemy sobie radę.

                                                                                                              Z poważaniem: Marzena Seget