"Kodowanie na dywanie"

25 stycznia grupa dzieci starszych odwiedziła Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

/ MODN /w Opolu przy ulicy Powstańców Śląskich.

Uczestniczyli w zajęciach z kodowania / programowania /.

Programowali roboty poprzez wydawanie komend,wprawiało to roboty w ruch,

poruszały się po planszy w określony sposób.

Następnie z wykorzystaniem komputera animowali postacie w programie"Scratch".