TEATR

 12.06.2019 – Wyjazd do teatru

Dziś byliśmy w TEATRZE LALKI I AKTORA na spektaklu  pt. ,,Mała mysz i słoń do pary”. Celem wycieczki było rozbudzanie  zainteresowań teatralnych  dzieci, uczenie  się  kultury  odbioru  sztuki. Dzieci obejrzały mądry i zabawny spektakl, opowiadający jak ważna jest samoakceptacja. Przypomniał  nam również, że nie należy  skupiać się tylko na sobie, ale ,,patrzeć dalej”.