Zamówienia publiczne

OGŁOSZONE

11.10.2019 r.

Numer postepowania: PP61.271.1.2019

 

 

Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków

w Przedszkolu Publicznym nr 61 w Opolu przy ul. Krzanowickiej 1

 

PDFRozstrzygnięcie przetargu PP61.pdf
 

 

 

DOCXOgłoszenie nr 608951.docx

DOCXPP61 SIWZ żywność 1.docx

ODSPP61 zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ.ods  

DOCXPP61 zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (1).docx

DOCXPP61 zał. nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy.docx

DOCXPP61 zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.docx

DOCXPP61 zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Opole,  25.10.2019 r.

Znak sprawy:PP61.271.1.2019                     

                                                                                  Do Wykonawców

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 61 w Opolu przy ul. Krzanowickiej 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie, tj.:

Pytanie nr 1: W informacjach dotyczących zamówienia, w załączniku nr 1 do SIWZ SOPZ Pakiet 3 wędliny podano sformułowanie "bez konserwantów". Co to oznacza? W każdym z wymieniowych produktów zastosowaliśmy substancję konserwującą: azotyn sodu. Czy w związku z tym produkty zawierające azotyn sodu nie kwalifikują się do przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający tworząc opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3 – wędliny, miał na myśli produkt, który jest wytwarzany w sposób tradycyjny, nie zawierający dodatków funkcjonalnych, z wyjątkiem takich, które są stosowane w trakcie peklowania.

DOCXZestawienie ofert.docx