Dziś jest: niedziela, 26-05-2019, Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

DNIA 31.05.2019R.  GRUPY: BIEDRONKI, MOTYLKI I PSZCZÓŁKI

POJADĄ DO „ ZACZAROWANEGO ŚWIATA” -

CENTRUM NAUKI I EKSPERYMENTU – OPOLE UL. DUBOIS 36 

(REALIZACJA PROJEKTU

„ PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE….).

DZIECI WEZMĄ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH

O CHARAKTERZE  EKSPERYMENTALNO – DOŚWIADCZALNYM.

 

ŚNIADANIE -  GODZ. 7.30.

ŚRODEK LOKOMOCJI: AUTOBUS MZK.

WYJAZD: GR. MOTYLKI I PSZCZÓŁKI – GODZ. 8.16 ( NR 21);

PRZEWIDYWANY POWRÓT – GODZ.12.30.

 

GR. BIEDRONKI – WYJAZD GODZ. 8.06 (NR 10),

PRZEWIDYWANY POWRÓT GODZ. 12.02. 

W CZASIE PRZERWY PRZEWIDZIANY JEST CATERING

W FORMIE LUNCHBOXU.

DZIECI BIORĄ ZE SOBĄ PLECAKI.

 

BILETY MAMY ZAPEWNIONE W RAMACH PROJEKTU.

 

DNIA 27.05.2019R. GRUPA KOTKI

POJEDZIE DO ,,ZACZAROWANEGO ŚWIATA” -

 CENTRUM NAUKI I

EKSPERYMENTU – OPOLE UL. DUBOIS 36

( REALIZACJA PROJEKTU

„ PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE….)”.

DZIECI WEZMĄ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH

O CHARAKTERZE  EKSPERYMENTALNO – DOŚWIADCZALNYM.

 

ŚNIADANIE -  GODZ. 7.30.

ŚRODEK LOKOMOCJI: AUTOBUS MZK NR 10.

WYJAZD GODZ. 8.26;

PRZEWIDYWANY POWRÓT – GODZ.12.02.

W CZASIE PRZERWY PRZEWIDZIANY JEST CATERING

W FORMIE LUNCHBOXU.

DZIECI BIORĄ ZE SOBĄ PLECAKI.

 

BILETY MAMY ZAPEWNIONE W RAMACH PROJEKTU.

****************************************************************************************

PDFPP - organizacja wakacji w roku szkolny 2018-19[4102].pdf

****************************************************************************************

DRODZY RODZICE!!!

DNIA 22.05.2019R. DZIECI Z GRUPY: BIEDRONKI, MOTYLKI,

PSZCZÓŁKI I KOTKI JADĄ NA WYCIECZKĘ

DO „ STUMILOWEGO LASU”- ŻYROWA. 

WYJAZD O GODZ. 8.15:

 

I AUTOKAR  -  GRUPA MOTYLKI I PSZCZÓŁKI,

II AUTOKAR - GRUPA  KOTKI I BIEDRONKI.

 

Przewidywany powrót godz. 13.00 – 13.30.

ŚNIADANIE  O GODZ. 7.30.

Prosimy o odpowiedni ubiór dziecka.

 

****************************************************************************************

WYNIKI KONKURSU ,,NAJPIĘKNIEJSZA RECYKLINGOWA OZDOBA WIELKANOCNA”

I miejsce: Tymon Ś. z PP nr 6

II miejsce:  Igor E. z  PP nr 60

III miejsce:  Maximilian M. z PP nr 59

Gratulujemy!

 Wszystkim pozostałym uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy!

 

*****************************************************************************************

 
 
Drodzy Rodzice!
 
Przypominamy o wpłatach
 
na Radę Rodziców.
 
BANK SPÓŁDZIELCZY
 
W DOBRZENIU  WIELKIM
 
87 8895 0006 2000 0000 1850 0001
 
 
 
Dziękujemy
 

***********************************************************************************************************

 

 

Spotkanie Rady Rodziców dnia

02.04.2019r. o godz. 17.00

w przedszkolu

Opole – Czarnowąsy.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

*****************************************************************************************
 
ODPŁATNOŚĆ
 

Informujemy, że odpłatność na miesiąc styczeń 2019r

została naliczona w programie iPrzedszkole

i można już dokonywać przelewu na konto.

Informacja o wysokości opłat za przedszkole

będzie widoczna po zalogowaniu

na indywidualne konto

na platformie iPrzedszkole.

(druczki z odpłatnością od miesiąca stycznia 2019

nie będą już wydawane, w razie  jakichkolwiek pytań

proszę dzwonić pod numer telefonu: 785 824 178)

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

 

 

Spotkanie z rodzicami odbędzie się w: 

Opolu - Czarnowąsach dnia 18 II o godz.1700

Opolu - Świerklach - 19 II o godz. 1700

 

 

 

*****************************************************************************************

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów ubezpieczenia  w zakresie NNW. Poniżej przedstawiamy oferty dwóch firm ubezpieczeniowych. Aby ubezpieczyć dziecko należy wejść na jedną z poniższych stron i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

 1. Oferta Nord Partner Sp. z o.o., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeń tj. Uniqa TU S.A. lub InterRisk TU S.A. Każda z ofert obejmuje 5  wariantów ubezpieczenia, zróżnicowanych pod względem zakresu i wysokości składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do 30 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem:

www.ubezpieczenieuczniow.pl - kod dostępu do oferty : B2JT5F

 1. Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w InterRisk TU S.A. w jednym z 6 wariantów, bazuje jednak na innych założeniach i schematach. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do dnia 15 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem:

www.ubezpieczenia.nau.pl – hasło: tmaj3318

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na wskazanych platformach internetowych.

*****************************************************************************************

link do logowania do programu:https://iprzedszkole.progman.pl/

*****************************************************************************************

UWAGA

Ze względu na dokonywanie zwrotów za nieobecność dziecka

za miesiąc czerwiec, rodzice lub opiekunowie,

którzy od sierpnia 2017 r. zmienili numer konta bankowego

proszeni są o dostarczenie do

15.06.2018 nowych danych

 

 

*****************************************************************************************

 

1.png                        2.png

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez  Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 9

 •  telefonicznie:
   77 454 92 16, 77 454 92 17
 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajdują się na stronie:

http://mppp.eopolszczyzna.pl/

 • Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

1.  poradnictwo polegające na:

 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych;

2.  wsparcie polegające na:

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 •  organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.

3.  koordynacja  polegająca na:

 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
 • psychologów,
 • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
 • fizjoterapeutów,
 • logopedów i neurologopedów,
 • terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

*****************************************************************************************