Pracownicy

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Przedszkola          -  mgr Katarzyna Radlak

Wicedyrektor Przedszkola  -  mgr Danuta Śliwa – Serafin

 

Nauczycielkami poszczególnych grup są panie:

Gr. I "Misie"

 • mgr Renata Kozioł
 • mgr Sylwia Kuś
 • mgr  Anna Wojakowska - nauczyciel wspomagający
 • Brygida Purchla - pomoc nauczyciela

Gr. II "Żabki"

 • mgr Maja Hreczuch
 • mgr Aleksandra Kasiura - nauczyciel wspomagajający

Gr. III  "Motylki"

 • mgr Magdalena Buchwald
 • mgr Żaneta Waldera

Gr. IV "Pszczółki”

 • mgr  Marzanna Drewniak 

Gr. V "Biedronki"

 • mgr Marzena Seget
 • mgr Karina Bieniek - Kociok

Gr. VI "Kotki" - Świerkle

 • mgr Izabela Kubicz
 • mgr Danuta Śliwa - Serafin  - nauczyciel wspomagający

Gr. VII "Myszki" - Świerkle

 • mgr Karmen Kuna
 • mgr Katarzyna Bieniek - nauczyciel wspomagający

 

Nauczyciel j. niemieckiego   - mgr Karmen Kuna

                                                    - mgr Karina Bieniek-Kociok

Nauczyciel j. angielskiego     - mgr Renata Kozioł

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej  - mgr Maja Hreczuch

                                                               - mgr Danuta Śliwa - Serafin

Logopeda                                -  mgr Małgorzata Brodziejewska

Nauczyciel religii                     - mgr Karina Bieniek - Kociok

                                                        - mgr Izabela Kubicz

Nauczyciel wspomagania ruchowego

Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • gimnastyka korekcyjna na podstawie skierowania od lekarza
 • zajęcia logopedyczne na podstawie badania logopedycznego
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kształcenie specjalne - na podstawie opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi.

 

Obsługa i administracja:

 • Martyna Gogol             - intendent
 • Brygida Purchla          - pomoc nauczyciela
 • Beata Frasek               - pomoc nauczyciela
 • Krystyna Radziej         - woźna
 • Daniela Słowik             - woźna
 • Sylwia Kohsyk             - woźna
 • Mirella Adamiec           - woźna
 • Andrzej Robotycki       - woźny
 • Małgorzata Korbecka   - woźna

 

Inspektor Ochrony Danych w Przedszkolu - Ryszard Lasik.