Dziś jest: sobota, 20-07-2019, Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej

Odpłatność

UWAGA

 

 Opłaty za przedszkole za miesiąc

czerwiec 2019r.

prosimy uregulować

do 10 lipca 2019r.

 

Kwoty z naliczeniami za miesiąc czerwiec zostaną umieszczone na platformie iPrzedszkole w pierwszych dniach lipca.

 

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że druczki z odpłatnością za przedszkole

za miesiąc marzec 2019 r   są do pobrania po zalogowaniu

na indywidualne konto do systemu iPrzedszkole.

 

W tytule wpłaty prosimy wpisać tylko: imię i nazwisko dziecka oraz  opłata za przedszkole, bez podawania żadnych innych informacji w rodzaju: opłata za miesiąc, opłata za posiłki, opłata za wyżywienie itd.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod numer telefonu: 785 824 178

 

 

UWAGA

 

PANEL RODZICA

Dostęp rodziców/opiekunów do systemu

 iPrzedszkole „PANEL RODZICA”

 

link do logowania do programu: https://iprzedszkole.progman.pl/

 

 Po pierwszym zalogowaniu

proszę wprowadzić adres email.

Będzie on niezbędny do odzyskania ewentualnie zapomnianego hasła.

 

Pracownicy CUW telefonicznie nie będą udzielali żadnych informacji o odpłatnościach. Rodzić/opiekun może w tym celu wykorzystać

funkcję wysyłania Wiadomości znajdującą się w Panelu Rodzica.

 

Login oraz hasło będzie wydawane za potwierdzeniem

odbioru razem z druczkami do odpłatności w dniu 03.10.2018r.

 

 

UWAGA

Odpłatność za przedszkole za

 m-c wrzesień będzie regulowana

do 10 października 2018r.

Druczki z odpłatnością zostaną rozdane

03.10. 2018r.

 

Opłat za przedszkole proszę dokonywać zgodnie ze stanem faktycznym jaki otrzymacie państwo na zestawieniu za dany miesiąc

 

 

      Osoby, które zmieniły numer rachunku bankowego,

na który są przekazywane ewentualne zwroty z opłat za przedszkole

proszone są o podanie nowego numeru konta.

 

     

Opłaty w przedszkolach publicznych w Opolu

Opłaty za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkola publiczne pobierane są na podstawie uchwały nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Opole. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 57 poz. 749) http://www.opole.pl/urzad/uchwaly/4921-1001-Resolution-Uchwala_Nr_IX11711_Rady_Miasta_Opola__z_dnia_28_kwietnia_2011_r__w_sprawie_ustal...#paragraph3279

 

  • Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. (D.U. poz. 827) z dniem 1 września 2013 r. ww. uchwała zachowuje moc z wyjątkiem § 3.
  • Opłata za świadczenia przedszkoli od 1 września 2013 r., wynosi 1 zł za godzinę nauczania, wychowania i opieki, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłata za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkole ulega obniżeniu o 50% na dziecko:

  • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
  • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.
  • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego

Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.

Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego wydaną na podstawie odrębnych przepisów, przedłożona dyrektorowi przedszkola.