Język niemiecki

Celem zajęć języka mniejszości narodowej- język niemiecki, jest zaznajomienie dzieci z tematami objętymi przez program nauczania realizowanym w Publicznym Przedszkolu w Czarnowąsach oraz zwiększenie motywacji dzieci do nauki języka niemieckiego. Wiersze, rymowanki, piosenki, gry i zabawy dydaktyczne uatrakcyjniają naukę, pobudzając motywację dzieci oraz wykorzystując naturalny potencjał dziecka, zbliżony do naturalnego procesu przyswajania języka ojczystego- wykorzystanie metody naturalnej na zajęciach.  Zajęcia uwzględniają zasadę krótkiej możliwości koncentracji u dzieci, dlatego forma zajęć jest dostosowana do możliwości, potrzeb i doświadczeń dzieci. Duże znaczenie na zajęciach ma muzyka, rytm i rym, przede wszystkim w formie piosenki, wyliczanki czy wiersza, gdzie dziecko uczy się porozumiewania dzięki melodii słów.  Sprzymierzeńcem w nauce jest również życzliwa atmosfera, entuzjazm, zabawa, humor, aby osłuchać się z językiem i zachęcić do dalszej nauki.