Dożynki13


 

DOŻYNKI PRZEDSZKOLNE

W naszym przedszkolu, od kilu lat odbywają się dożynki przedszkolne. Jest to wspaniała uroczystość , na którą dzieci czekają z niecierpliwością. Już od września gromadzą one w swoich kącikach przyrody plony z ogrodów, sadów i działek. Uwieńczeniem tych zbiorów są właśnie dożynki, w których biorą udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Dzieciaki z poszczególnych grup pod kierunkiem swoich pań przedstawiły program złożony z zabaw i przyśpiewek ludowych oraz wierszy i inscenizacji związanych ze świętem plonów. Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej jadalni naszego przedszkola 11 października 2013r.