Terminarz rekrutacji

           

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

od 03 do

 31 marca 2015r.

od 03 do 07 sierpnia 2015r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 kwietnia 2015r.

17 sierpnia 2015r.

3.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola

do 20 kwietnia 2015r.

do 21 sierpnia 2015r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia 2015r.

27 sierpnia 2015r.