Zajęcia z psychologiem

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM – celem tych zajęć jest wyposażenie rodziców w umiejętności prowadzenia z dzieckiem rozmów, na trudne tematy, związane z przeżywanym przez nie stresem.

Dnia 26.03.2014r. i 07.04.2014r. o godz. 17.00 odbyło się spotkanie z psychologiem. Celem tych zajęć było wyposażenie rodziców w umiejętności prowadzenia z dzieckiem rozmów na tematy trudne, związane z przeżywanym przez nie stresem. Spotkanie było prowadzone metodą warsztatową i  pogadanki. Pierwsze spotkanie zachęciło rodziców do prowadzenia rozmów z dzieckiem na odpowiadanie na zadawane pytania, nie unikanie odpowiedzi.  Rodzice chętnie stawiali nurtujące ich pytania dotyczące  dzieci. Wspólnie próbowali znaleźć rozwiązanie. Po rozmowach  widać był, że temat został „ trafiony”.