Sprzątanie świata u "Kotków"

Tradycyjnie, jak  co roku włączamy się  z dziećmi do akcji "Sprzątania Świata"by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko. 19 września 2014r. dzieci  z chęcią i radością włączyły się do akcji by posprzątać "Naszą Ziemię". Przedszkolaki zbierały śmieci w okolicy przedszkola. Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków.

Jeśli świat będzie czysty - zdrowa będzie żywność, powietrze, woda.