"Kubusiowi Przyjaciele Natury" - Jeżyki

20 maja "Jeżyki" brały udział w zajęciach plenerowych, dotyczących ekologii.

Podczas prac przy kolejnych stacjach, dzieci zapoznawały się ze sposobami ochrony przyrody.

Na końcu złożyły uroczystą przysięgę, iż od tej pory będą dbać i chronić przyrodę, i zdrowo się odżywiać.