"Święto Pieczonego Ziemniaka" 2016

27 września, wszyscy wspólnie bawiliśmy się w Świerklach

na "Święcie Pieczonego Ziemniaka".

Dzieci brały udział w wyścigach, wykonywały warzywne postacie oraz częstowały się ziemniakami z kiełbaską.

Na koniec każda grupa otrzymała dyplom.