Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

Dnia  21.09.2017 w czwartek odbyło się spotkanie dzieci z grup Myszki i Kotki

z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.

Nasi goście uczyli przedszkolaków jak bezpiecznie zachować się na drodze i w jej pobliżu.