Historia Św.Marcina

Odwiedziny św. Marcina

W dniu 10 listopada 2017 r. w naszym przedszkolu wspominaliśmy św.Marcina.

Dzieci z grupy "Kotki" przybliżyły nam tą postać przedstawiając krótką historię życia świętego.

Dowiedzieliśmy się, że był to człowiek o wielkim sercu dla bliźniego.Pomagał i wspierał najuboższych dzieląc się z nimi wszystkim co posiadał. Po przedstawieniu ruszyliśmy korowodem z lampionami do pobliskiego kościoła.Tam czekała na nas Pani Danusia, która dzieliła się z nami rogalikami.

Rogalików upiekliśmy na tą okazję bardzo dużo, dlatego też mogli się nimi poczęstować wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzili nasze przedszkole.