DPS

18 grudnia 2017r. dzieci przedstawiły inscenizację noworoczną w zaprzyjaźnionym

Domu Pomocy Społecznej.