Dbajmy o przyrodę.

19 listopada.

Pan Dominik Łęgowski - główny specjalista ds. ochrony przyrody

Stobrawskim Parku Krajobrazowym -w ciekawy i przystępny sposób,

zachęcał przedszkolaki do czynnego dbania o przyrodę.

Podczas ciekawej prezentacji wyjaśnił, dlaczego, a przede wszystkim jak należy dbać

o  zwierzęta i ich środowisko naturalne.

Omówił także prawidłowe sposoby wykonywania budek lęgowych.

Niemałą ciekawostką była prezentacja autentycznego gniazda remiza.