Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Szanowni Rodzice,


Jeżeli chcecie by Wasze dziecko od 1 września 2019 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola prosimy o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie: 18 lutego od godz. 8:00 – 22 lutego 2019 r. do godz. 16:00.
Złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie gwarantuje miejsce w przedszkolu dla Państwa dziecka w roku szkolnym 2019/2020.
Deklaracje po dniu 22 lutego br. nie będą przyjmowane.
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

Elektronicznie i w formie papierowej:

  •  zalogować się do systemu pod adresem: https://nabor.pcss.pl/opole
  •  wypełnić deklarację,
  • wysłać deklarację elektronicznie i ją wydrukować,
  • podpisaną deklarację złożyć w przedszkolu.

 Tylko w formie papierowej:

  • pobrać druk deklaracji w przedszkolu,
  •  wypełnić deklarację,
  • podpisaną deklarację złożyć w przedszkolu

 

Rodzice, którzy nie złożą deklaracji w wyżej podanym terminie mogą w dniach 4 - 15 marca 2019 r. złożyć wniosek

o przyjęcie dziecka, który komisja rekrutacyjna będzie rozpatrywała na zasadach dotyczących przyjęć wszystkich

nowych kandydatów.

 

PDFdeklaracja2019.pdf