Amfiteatr

13 maja.

Dzięki temu, iż nasze przedszkole uczestniczy w akcji zbierania butelek PET,

przedszkolaki oglądały fenomenalną inscenizację o tematyce ekologicznej

                    pt.: "Wywrócona bajka o Kapturku".

Impreza odbyła się w opolskim amfiteatrze pod patronatem

Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miasta Opole.

Przedstawienie zaprezentował teatr z Krakowa.

Mimo niezbyt sprzyjającej aury dzieciaki świetnie się bawiły.