Bezpieczeństwo dzieci

5 czerwca.

Pani dyrektor przeprowadziła ważne rozmowy

dotyczące bezpieczeństwa dzieci w domu oraz w przedszkolu.

Rozmowy dotyczyły również ostatnich, niepokojących doniesień

o przypadkach, w których miało dochodzić do prób

porywania dzieci,  przez osoby podróżujące

ciemnym oraz białym samochodem.

Przeprowadzono rozmowy w obu naszych przedszkolach.