Informujemy, że składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2019/2020 wynosi 140 zł

Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub jednorazowo za cały rok. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, składka za drugie  i kolejne dziecko wynosi  105 zł.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.