03.10 nastąpi wyjazd do Świerkli na "Święto Pieczonego Ziemniaka"

Jest to impreza plenerowa,

dlatego prosimy o odpowiedni ubiór dla dzieci.

Potrzebne również będą warzywa oraz wykałaczki.