Wtorek 24 marca 2020 u Kotków

Tematyka Tygodniowa" PRACOWITA WIOSNA"

Temat dnia: Porządki w ogródku

PROPOZYCJE ZABAW:

1. Zabawa ruchowa ze śpiewem dla całej rodziny  " Promyk słońca"                                            - ustawienie w wężyku, podczas zwrotki idziemy wężykiem śpiewając piosenkę, natomiast podczas refrenu, który powtarzamy dwukrotnie  śpiewamy i naśladujemy zgodnie z treścią piosenki .Po zaśpiewaniu całości piosenki osoba prowadząca wężyk idzie na koniec i zabawę rozpoczynamy od początku.

słowa piosenki:

Uśmiechnięty promyk słońca obudził mnie rano 

połaskotał koło noska skończyła się nocka

Ref: Umyj ręce , buzie, zęby wypij kubek mleka

popatrz w prawo, popatrz w lewo , ktoś na Ciebie czeka 

2. Osłuchanie z piosenką Wiosna w ogródku https://youtu.be/gpZElYqu1Ag 

słowa piosenki:

I.Grabie i łopaty zimą spały w szopie
Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie.
Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała,
Kiedy pracowały ,ona planowała .

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie .
Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie .
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa ,
Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. x2

II. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą .
Grabie i łopaty męczą się i pocą.
Taczki i konewki także się zwijają
Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają.

 

3.Rozmowa na temat tekstu piosenki:

- Co robiły narzędzia ogrodnicze w zimie?

- Jaka pora roku nadeszła i wygoniła narzędzia do pracy w ogrodzie?

- Wymień wszystkie narzędzia, które pomagały wiośnie

- Jak miał zmienić się wiosenny ogród?

3. Opowieść ruchowa „ Praca w ogrodzie”. 

Rodzic opowiada historyjkę, która dzieci ilustrują ruchem

W słoneczne marcowe popołudnie dzieci wybrały się do przydomowego ogródka.Wzięły ze sobą ciężkie skrzynki z narzędziami.Najpierw wyjęły szpadle i skopały ziemię, następnie zagrabiły grządki, łopatą rozrzuciły nawóz.Na przygotowanej ziemi posiały nasiona.Nosiły wodę w konewce i podlewały grządki.Sekatorem poobcinały suche gałęzie jabłoni i gruszy.Na koniec dzieci pozrywały pierwsze wiosenne kwiaty i zmęczone , ale zadowolone wróciły do domu. Czekała na nie mama, która mocno je uściskała.

4.Praca z książką - karta pracy 3- realizacja tematyki prace porządkowe w ogródku.

5.Zabawa słuchowa „ Jakie to narzędzie”. / g-r-a-b-i-e; sz-p-a-d-e-l; ł-o-p-a-t-a; k-o-n-e-f-k-a;

s-e-k-a-t-o-r, k-o-s-i-a-r-k-a.

Rodzic głoskuje nazwy narzędzi,a dzieci wyszukują obrazek wraz z napisem.

 

 

6.Zabawa plastyczna" Wiosenne porządki w ogrodzie"- malowanie farbami plakatowymi.

7.Zabawa na świeżym powietrzu - Pomagam rodzicom w wiosennych pracach w ogrodzie.

Życzę dobrej zabawy!!!