Środa 25 marca 2020 u Kotków

Tematyka Tygodniowa" PRACOWITA WIOSNA"

Temat dnia: Co się dzieje w szklarni

PROPOZYCJE ZABAW:

1." Gdzie zimą jest zielono"- rozmowa rodziców z dziećmi na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń na temat roślin uprawianych w szklarniach, sposobu ogrzewania i uprawy

- Co to jest szklarnia?

- Do czego służy?

- Co może rosnąć w szklarni?

- Czy w szklarni jest ciepło czy zimno?

- Co jest potrzebne roślinom , by pięknie rosły?

 

 

2. Zabawa ruchowa " SŁOŃCE, ZIEMIA,WODA" - rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał słowny, koncentracji uwagi.

Rodzic stoi naprzeciwko dziecka i wypowiada hasła:

"Słońce" - dziecko wspina się na palcach i wyprostowanymi rękami w górze wykonuje ruchy obrotowe nadgarstka

" Ziemia" - dziecko wykonuje przysiad podparty

" Woda"- dziecko wykonuje młynki i mówi : bul,bul.

Można spróbować szybko wydawać komendy i powtarzać je by dziecko się pomyliło. W przypadku skucia wyznaczyć dziecku dowolne dodatkowe zadanie. Zabawa jest naprzemienna - raz wydaje hasła rodzic, a raz dziecko.

3.Eksperyment " Jasno, mokro" - przygotowanie hodowli fasoli i cebuli ,obserwacja posadzonych cebul, fasoli w warunkach optymalnych , a także kiedy jakiegoś czynnika brakuje.Po tygodniu podsumowanie obserwacji- wykonanie rysunku obrazującego wygląd fasoli lub cebuli hodowanej w normalnych warunkach , a także w sytuacji kiedy zabrakło światła lub wody .

4.Wykonanie pracy plastycznej " Fasolkowy obrazek" podczas słuchania piosenki " Polka Fasolka" https://youtu.be/WZA-1F2Oc8g .

Potrzebne materiały : wycięte dno z 0,5 cm brzegiem po margarynie, plastelina, fasola, groch.  Wykonanie: wypełnienie dna margaryny kolorową plasteliną, a następnie wgniatanie w nią  i tworzenie wzorków z grochu i fasoli.

5. Praca w Zeszycie Grafomotorycznym / 5 latki/ oraz Piszę i liczę / 6 latki/ zgodnie z tematyką.

6.Śpiewanie piosenek o wiośnie.

https://youtu.be/qoAwQ9WCWSM - ” Idzie do nas wiosna”

https://youtu.be/l4OcX981Sww -  „ Nie śpijcie kiedy wiosna”

 https://youtu.be/gpZElYqu1Ag -  „ Wiosna w ogródku "

 

Życzę Państwu i dzieciom miłej zabawy!!!