Czwartek 26 marca 2020 u Kotków

Tematyka Tygodniowa" PRACOWITA WIOSNA"

Temat dnia: Pracowite ptaki

PROPOZYCJE ZABAW:

1. Oglądanie ptaków w albumach, książeczkach – wspólne nazywanie ich z rodzicami.

2. Oglądanie bajki „ Z przygód kilka wróbla Ćwirka” – Własne gniazdo

 https://youtu.be/d0CLg_HeQwM  -

3.Rozmowa na temat treści bajki

- Kto jest bohaterem opowiadania?

- Co robią ptaki wiosną?

- Jakie rady dała Ćwirkowi jego mama?

- Gdzie Ćwirek szukał mieszkania?

- Z kim zamieszkał wróbel?

4.Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki do gniazd” w ogrodzie przy domu lub w pokoju

Tekst wyliczanki:

Ćwir, ćwir, ćwir ptaszek zaświergotał

Ćwir, ćwir, ćwir nagle ujrzał kota

Ćwir, ćwir, ćwir już wysoko frunie

Sprytny kot złapać go nie umie.

Dzieci biegają naśladując lot ptaków po podwórku, kiedy rodzic skończy wyliczankę uciekają przed kotem – rodzicem do „gniazda”- wyznaczonego wcześniej miejsca . Pamiętamy o zmianie ról.

5.Praca w podręczniku – Karta pracy 3 zgodnie z tematyką

6.Zabawa słuchowa „ Jaki to ptak”.

Rodzic dzieli nazwy ptaków na sylaby/ 5 – latki/ rodzic dzieli nazwy ptaków na głoski/ 6 –latki/, a dziecko odgaduje nazwę ptaka i wskazuje jego zdjęcie. Dzieci 6-letnie przyporządkowują napisy do obrazków.

 

 

7. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i utrwalająca nazwy ptaków” Jaki ptak odleciał , jaki zmienił miejsce”

Rodzic układa na dywanie od 4 do7 obrazków z ptakami, dziecko zapamiętują jakie ptaki zostały ułożone  i w jakiej konfiguracji. Kiedy dziecko odwraca się/ wychodzi z pokoju , rodzic zabiera dowolną ilość obrazków lub zmienia ich ułożenie. Zadaniem dziecka jest podać jakich ptaków brakuje lub wskazać, które zmieniły miejsce. Zabawę zaczynamy od małej liczby obrazków, a następnie zwiększamy.Pamiętamy o zmianie ról .

 

Życzę udanej zabawy!!!