Piątek 27 marca 2020 u Kotków

Tematyka Tygodniowa" PRACOWITA WIOSNA"

Temat dnia: Wiosna lubi zielone

PROPOZYCJE ZABAW:

1.Zabawy ruchowe przy piosenkach:

 „Głowa, ramiona, kolana ,pięty ” https://youtu.be/30BVfTvlsrE

„Ręce do góry” https://youtu.be/EuCip5y1464

„Duży i mały skok” - https://youtu.be/InxomdEHL8M

„Boogie Woogie” - https://youtu.be/5OtqedVBlMg

                                          LUB/ I

2. Ćwiczenia gimnastyczne z rodzicem metodą Weroniki Sherborne.

Ćwiczenia  w parach :

Huśtawka -rodzic chwyta dziecko pod kolanami i podnosi (dziecko siedzi jak w krzesełku). W takiej pozycji huśta je w prawo i w lewo oraz do przodu i do tyłu.

Waga – rodzic i dziecko stoją naprzeciw siebie i chwytają się za ręce. Wykonują na przemian przysiady.

Przepychanka -dziecko siada naprzeciw rodzica, łączą stopy. Ćwiczenie polega na przepychaniu się stopami. Następnie dziecko stoi naprzeciwko rodzica i starają się przepychać dłońmi. Ćwiczenia powtarzamy kilkakrotnie.

Przygniatanie -rodzic leży na brzuchu, dziecko przygniata go swoim ciężarem. Osoba leżąca stara się uwolnić. Zmiana ról. (rodzic robi to z wyczuciem swojego ciężaru).

Ślepiec - dziecko zamyka oczy i jest oprowadzane przez rodzica.
Paczka - dziecko zwija się w kłębek a rodzic próbuje rozwiązać paczkę.

Jak bije twoje serce? - Dziecko kładzie się na plecach, rodzic przykłada ucho do jego serca i słucha jego bicia. Następnie wyklaskuje rytm bijącego serca. Następuje zmiana ról.

3.Zabawa dydaktyczna ”Wiosenni detektywi”

Zadaniem dziecka jest znalezienie w domu jak największej liczby zielonych przedmiotów, następnie pogrupowanie ich  według kategorii np: zabawki, ubrania, rośliny; a na końcu przeliczenie elementów w powstałych grupach przedmiotów.

4. Praca z podręcznikiem Kartą Pracy nr 3 zgodnie z realizowaną tematyką / 5 i 6 latki/, z Czytanką str 52-53/ 6 – latki/.

 

                                                      Życzę Państwu i dzieciom udanej zabawy!