Poniedziałek 30 marca 2020 u Kotków

Tematyka Tygodniowa" Na wsi"

Temat dnia: "W gospodarstwie"

PROPOZYCJE ZABAW:

1.Zabawa logorytmiczna przy piosence Stary Donald 

https://youtu.be/KITSIpt5GzA

2.Uważne słuchanie wiersza czytanego przez rodzica : „Zagroda” B.Formy

Wstawać wszyscy, wstawać,

dzionek się zaczyna.

Słoneczko już świeci, to dobra nowina.

Gospodyni Magda z łóżka wyskakuje.

Krząta się po domu, czasu nie marnuje.

Już czekają kury, kaczki i perliczki.

Kogut, kilka gęsi, indor i indyczki.

Gospodyni w wiadrach czystą wodę niesie,

Ptactwu sypie karmę , głodne wszystkie przecież.

Wypuszcza z obory krowę i barana,

Niech na łące trawę skubią już od rana.

Jak to gospodyni dba o swą zagrodę,

Zawsze bardzo chętnie pokazać Wam mogę.

3.Rozmowa na temat treści wiersza:

- kto jest główną postacią w tym wierszu i jak ma na imię?

-jakie czynności od rana wykonuje gospodyni?

- gdzie mieszka gospodyni?

4.Oglądanie ilustracji przedstawiającej wiejskie podwórko – jej omówienie

- wymień zwierzęta jakie widzisz na ilustracji

- Które zwierzęta mają 2 nogi , a które 4?

-Które zwierzęta mają rogi?

- Które zwierzęta mają pióra?

- Które zwierzęta z wiejskiego podwórka możemy spotkać w mieście?

- Kto dba o zwierzęta na podwórku ?

5.Zabawa „ Dopowiedz i zrób”- rodzic mówi zdania, których zakończenia do rymu wymyśla      dziecko. Dziecko wykonuje czynność, o której mowa w zdaniu.

Powiedz : prosię i podrap się po …./nosie/

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie …/dłoń/

Powiedz: krowy i dotknij palcem …./głowy/

Powiedz: króliczki i nadmij …./policzki/

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem… / brzuszka/

Powiedz : psy i klaśnij raz,dwa,…./trzy/

6.Zabawa „Czyje to domy?”- z wykorzystaniem obrazków.

Proszę by rodzic w miarę możliwości rozdzielił z karty pracy zwierzęta żyjące na wsi od ich domów.  

Dziecko winno przyporządkować obrazki zwierząt do ich domów, następnie nazwać ich domy, przeczytać wspólnie z rodzicem nazwy domów.

7.Zabawa masażyk „ Kurka”

Piosenka do masażyka :

Puk, puk, puk, Puk, puk, puk,     - pukamy w plecki dziecka

Kto tam?, kto tam?                       - dziecko skręca głowę w prawą lewą stronę zaglądając na nas

To ja kurka mała, wejść bym bardzo chciała – masujemy plecki dziecka uderzając delikatnie paluszkami o plecy dziecka

Raz, dwa, trzy; raz dwa trzy       - wspólnie klaszczemy z dzieckiem

Już otwieram kurce drzwi.         – rozkładamy ręce

 

Życzę Miłej Zabawy!!!