31.03.2020

TEMAT TYGODNIOWY: NA WSI

TEMAT: ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE

DZIEŃ: WTOREK- 31.03.2020

ZADANIA:

-,,DOMY ZWIERZĄT” – rozmowa dotycząca nazw budynków gospodarczych, w których mieszkają poszczególne zwierzęta. Można  wykorzystuje obrazek z pierwszego dnia. Dzieci starają się określić, gdzie mieszkają zwierzęta. Rodzic zadaje pytanie: Gdzie mieszka krowa? koń? itp.

- STRARY DONALD FARMĘ MIAŁ– zabawa ruchowa, ortofoniczna przy piosence. Dzieci słuchają piosenki, wymieniają występujące w niej zwierzęta, naśladują je ruchem i głosem.

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

TEKST PIOSENKI:

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo,

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kurki koko tu i koko tam,

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.

 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo

Krówki na niej hodował, ijaijaoooo,

Krówki muu tu i muu tam,

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu.

Kurki koko tu i koko tam,

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.

 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo,

Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo,

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam,

Chrum tu, chrum tam,

ciągle tylko chrum chrum.

Krówki muu tu i muu tam,

Mu tu, mu tam,

ciągle tylko muu.

Kurki koko tu i koko tam,

Ko tu, ko tam,

ciągle tylko koko,

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.

 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kaczki kwakwa tu i kwakwa tam,

Kwa tu, kwa tam,

ciągle tylko kwaaa.

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam,

Chrum tu, chrum tam,

ciągle tylko chrum.

Krówki muu tu i muu tam,

Mu tu, mu tam,

ciągle tylko muu.

Kurki koko tu i koko tam,

Ko tu, ko tam,

ciągle tylko koko,

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.

- PRACA Z KSIĄŻKĄ ,, KARTA PRACY nr 3, s. 25 – wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 8. 

- PRACA DO WYBORU:

PRACA PLASTYCZNA LUB GRA PLANSZOWA

1. PRACA PLASTYCZNA KOGUT LUB KURA

Tu znajdziesz instrukcję:

https://kreatywnadzungla.pl/2018/03/kogut-i-kurczaczek-malujemy-widelcem.html

2.„KTO PIERWSZY DO DOMU?” – gra-ściganka. Rodzic przygotowuje planszę z narysowaną trasą gry z podziałem na pola (z pułapkami oraz premiami, np. pole z kwiatkiem– gracz przesuwa się dwa pola do przodu; pole z klatką – gracz czeka jedną kolejkę;  pole z kałużą – gracz musi ją przeskoczyć, więc czeka, aż wyrzuci siedem oczek na obu kostkach). Dzieci mogą dorysować skróty. Zaznaczają kilka pól kolorem zielonym. Gdy pionek stanie na takim polu, należy skrótem przesunąć go do przodu lub do tyłu. R. przygotowuje również dwa pionki i dwie kostki do gry z zakrytymi ściankami z sześcioma kropkami. Jeden pionek dostaje R., drugi należy do  dziecika– oba ustawione na polu START. Grę rozpoczyna R. Rzuca jednocześnie dwiema kostkami do gry. Następnie przelicza na głos liczbę oczek na dwuch kostkach. Przesuwa swój pionek do przodu o tyle pól, ile wynosi suma oczek na obu kostkach. To samo robią dzieci. Po kolei rzucają, liczą razem. Wygrywa ten, kto pierwszy dojdzie do mety.

OCZYWIŚCIE MOŻNA WYMYŚLEĆ WŁASNE ZASADY :)

MIŁEJ ZABAWY:)