Środa 1 kwietnia 2020 u Kotków

Tematyka Tygodniowa "Na wsi"

Temat dnia: "Od jajka do kury"

PROPOZYCJE ZABAW:

1. Rytmiczna rozgrzewka w podskokach https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo

2. Aktywne słuchanie piosenki :Piosenka Bajkowej drużyny – Ko, ko,ko https://youtu.be/1TIYHn-3-q0

- podczas słuchania muzyki dzieci aktywnie wypowiadają dźwięki jakie wydaje kura

- realizują rytm piosenki poprzez: tupanie, klaskanie,podskakiwanie

- dowolnie inscenizują ruchem piosenkę.

3.Zabawa logopedyczna "Ptasie opowieści - kurka" 

Rodzic demonstruje kolejno obrazki, a dziecko wydaje przypisane im dźwięki:

- kura wysiadująca jajko - " ciii "z palcem na ustach

- jajko z małym pęknięciem - ciche " trrrach"

- jajko z dużym pęknięciem - głośne " trrrrrrrrrach"

- pisklę w skorupce - ciche " pi, pi, pi,pi"

- wyklute pisklę - głośne " pi, pi, pi, pi"

- kura - głośne "ko,ko,ko, ko,ko,ko,"

4. Zabawa "Mistrz wyszukiwanie głoski " j"

- dziecko wyszukuje w domu przedmioty zaczynające się na taką samą głoskę jak wyraz " jajko".

Następnie wyszukuje przedmioty gdzie głoska "j" jest w środku i na końcu wyrazu. Za każdy wyraz dziecko otrzymuje punkt, a na końcu zabawy nagrodę od rodzica w formie pochwały, buziaka.

- rodzic wypowiada wyrazy zawierające głoskę " j" , a dziecko kiedy usłyszy ją w wyrazie podnosi się ,                         a następnie siada na dywanie.

5.Pokaz litery " J,j" - na podstawie słów jajo, Janek

- podział na sylaby i głoski wyrazów jajo, Janek

- układanie schematu z czerwonych i niebieskich karteczek/ samogłoski- czerwone, spółgłoski-niebieskie/

- demonstracja nowej litery drukowanej i pisanej

- pokaz pisania na kartce bez liniatury i w liniaturze / zwrócenie uwagi na kierunek pisania/

- modelowanie litery pisanej z plasteliny.

6.Zabawa masażyk " Kurka" - opisana w poprzednim dniu

7.Praca z książką - " Karta pracy 3"- wprowadzenie litery J,j.

8."Jajko " - zabawa badawcza.

Rodzic ma przygotowane kilka jajek, dziecko określa ich kolor, wielkość, liczbę.

Rodzic rozbija i wylewa jajko na talerzyk, dziecko nazywa części  jajka: skorupka, biało , żółtko.

Rodzic zadaje dziecku pytanie : Co wam się kojarzy z jajkiem? 

9.Wspólne z rodzicem wykonanie potrawy " Jajecznicy". SMACZNEGO!!!