9.04.2020

TEMAT TYGODNIOWY: ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Temat: Wielkanocny koszyczek

Data: 09.04.2020

„Symbole wielkanocne” rozmowa z dzieckiem, zgromadzenie i omówienie symboli związanych z Wielkanocą. Rodzic pokazuje dziecku plansze, które przedstawiają m.in.: jajka, baranka, zajączka, babkę wielkanocną. Dziecko dokładnie przygląda się obrazkom, a Rodzic tłumaczy co one oznaczają.

Plansze „Symbole Wielkanocne” https://przedszkolankowo.pl/2017/03/21/wielkanoc-symbolika-pokarmow/

„Wielkanocne zagadki” – rozwiązywanie zagadek (WSiP)

Kurze depczą wciąż po piętach.

Skubią trawę te małe, żółte …( kurczęta)

 

Gdy pogoda jest ponura,

Na swej grzędzie stroszy pióra.

Z koleżanką ciągle gdacze:

„Kiedy pisklę swe zobaczę?” (kura)

Zabawa ruchowo – taneczna dla całej rodziny. Zapraszam do wspólnej zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA

„Wielki gwar w kurniku” – zabawa dydaktyczna. Rodzic z dzieckiem przygotowują potrzebne do zabawy materiały np. kolorowe klocki, kredki. Dziecko manipuluje nimi, dokłada, odkłada i rozwiązuje zadania.

  1. W kurniku mieszka 7 kur ( 7 zielonych klocków) i 1 kogut ( 1 biały klocek). Ile ptaków mieszka w kurniku?
  2. W kurniku po prawej stronie są 4 grzędy ( 4 niebieskie klocki), po lewej stronie też są 4 grzędy ( 4 niebieskie klocki) . Ile grzęd jest w kurniku?
  3. Kwoka ma 3 kurczątka żółte ( 3 żółte klocki) i 5 kurczątek białych ( 5 białych klocków). Ile kwoka ma pisklaków!
  4. W kurniku było 8 kur ( 8 zielonych klocków). Nagle wpadł do kurnika lis. 5 kur wybiegło z kurnika ( zabieramy 5 zielonych klocków). Ile kur zostało w środku?

„ Układanie zdań z wyrazem…” – zabawa dydaktyczna. Rodzic podaje wyraz, np. jajko. Dziecko na zmianę z rodzicem układa zdanie z tym wyrazem. Zdania nie mogą się powtarzać. Rodzic obserwuje zabawę kiedy widzi, że dziecko nie ma już pomysłu podaje następny wyraz. Wyrazy powinny być tematycznie związane z Wielkanocą.

„Polowanie na głoski” – zabawa słuchowa. Wysłuchiwanie głosek w wyrazie. Rodzic podaje głoskę, na którą będzie polować dziecko. Umawia się z dzieckiem, ze jeśli usłyszy wyraz z podaną głoską, musi np. klasnąć, stanąć na baczność. Następnie Rodzic wypowiada różne wyrazy. Jeżeli dziecko usłyszy podaną głoskę, sygnalizuje to umówionym znakiem.