The farmer - Rolnik

 

Policz obiekty, ilość zaznacz kropkami lub kreskami.

 

policz.png

 

 

 

 

 

Praca plastyczna.

 

 

PDFred-barn.pdf

 

 

Pokoloruj te zwierzęta, które żyją w gospodarstwie domowym.

 

kto.gif