15 kwietnia 2020 u Kotków

TEMATYKA TYGODNIOWA: Praca rolnika

TEMATYKA DNIA: Od buraka do lizaka

PROPOZYCJE ZABAW:

1."Policz i zrób tyle" - zabawa matematyczno - ruchowa.

Rodzic przygotowuje podwójne karteczki z oczkami jak na kostce do gry od jednego oczka do czterech.Dziecko porusza się po pokoju w rytm dowolnej piosenki kiedy muzyka milknie rodzic pokazuje 2 kartoniki i prosi dzieci by przeliczyły na nich oczka i zrobiły tyle samo pajacyków, przysiadów, podskoków, młynków.

2."Dyktando matematyczne"- przeliczanie do 8 ,utrwalenie kierunków, przeliczanie liczebnikami porządkowymi w zakresie 8 .

Rodzic prosi, by dziecko wykonało czynności dokładnie tak jak mówi:

- Przynieś 8 klocków i połóż je na dywanie

- Idziemy 8 kroków do przodu

- Teraz 3 kroki w lewą stronę

- Teraz 8 kroków do tyłu

-Teraz 5 kroków w prawą stronę

- Prawą ręką dotykamy lewego kolana

- Lewym kolanem dotykamy podłogi

- Prawym łokciem stukamy  lewe kolano 8 razy.

3.Praca  z książką " Piszę i liczę" lub Zeszytem Grafomotorycznym - prezentacja liczby 8, przeliczanie w zakresie 8, pisanie po śladzie 8/ TEMATYKA NA WSI/

4." Od buraka do lizaka" słuchanie wiersza czytanego przez rodzica

Cukrowa wata, cukrowa wata,
Kręcona w bębnie kupuje tata.
Ja lubię watę, lubi też osa
Cukrowe nitki cieńsze od włosa.
Lecz nie wie osa, ja nie wiem te!,
Skąd wziął się cukier. A czy ty wiesz?
Rośnie na polu burak cukrowy,
Długo dojrzewa, aż jest gotowy.
Trzeba buraki z ziemi wyrwane
Zwieść do fabryki cukrownia zwanej.
Tam się je myje, kroi, szykuje
I coś jak kompot przygotowuje.
Na samym końcu z tego kompotu
Jest wreszcie cukier. Tyle kłopotu
Ma mnóstwo ludzi z takim burakiem,
Byś mógł się cieszyć jednym lizakiem.

Rozmowa na temat treści wiersza:

- Z czego robi się lizaki i watę cukrową?

- Z czego robi się cukier?

- Jak nazywa się fabryka , która produkuje cukier?

- Kto produkuje buraki cukrowe?

- Czy znacie jakieś inne buraki?

-  Do czego służą buraki pastewne?, a do czego służą buraki czerwone?

5. " Od buraka do lizaka" - układanie historyjki obrazkowej.

Rodzic  w 4 zdaniach opowiada historię powstania lizaka posługując się pojęciami : "na początku, później, następnie, na końcu";  potem  wręcza dziecku 4 wymieszane obrazki i prosi o ich prawidłowe ułożenie i opowiedzenie historii powstania lizaka.

 

 

6. Zabawa ruchowa" Taczki" - rodzic jest rolnikiem, dziecko taczką - staje w klęku podpartym obiema rękami , rodzic chwyta je za nogi. Na hasło podane przez rodzica dziecko zaczyna chodzić na rękach.

7." Czy jedzenie słodyczy w nadmiernej ilości ma wpływ na zdrowie?" - rozmowa dotycząca szkodliwości nadmiernego jedzenia słodyczy, zwrócenie uwagi na choroby wywołane przez cukier.

8.Praca w książkach " Piszę i liczę" i Zeszycie grafomotorycznym stosownie do tematu.

9. Zabawa plastyczna " Lukrowy Lizak" - malowanie farbami plakatowymi na podkładzie z lukru.

 

                     Życzę  Wam kochani miłego dnia i proszę o zdjęcia !