Czwartek - 16 kwietnia

16 kwietnia 2020

 


Temat tygodnia: "Na wsi"

1. Osłuchanie z piosenką " W kurniku "- D.K Jagiełło


2. Zabawa badawcza - "Jajko" - w załączniku; pokazujemy dziecku jajko kurze, rozbijamy je i nazywamy poszczególne części jajka ( skorupka, żółtko, białko ); pokazujemy dziecku różne rodzaje jajek i nazywamy je - obrazek w załączniku, lub jeśli mamy, wykorzystujemy swoje materiały ( ilustracje w książkach );


3. Zabawa dydaktyczna

" Szukamy głoski "j" - dziecko mówi jaką głoskę słyszy na początku słowa "jajko" i próbuje wymyślać słowa, które rozpoczynają się od "j" ( również imiona) lub znajduje w domu przedmioty, których nazwa rozpoczyna się od "j", ewentualnie takie, które w nazwie( w środku) zawierają głoskę 'j";


4. Zapoznanie dzieci z literą "j" "J"( drukowaną i pisaną) - dzieci 6 letnie - 

Praca z KP 3.24; w załączniku dodatkowe materiały do pracy

( można je wykorzystać w następnym dniu);


5. Zabawa dydaktyczna - modelowanie litery pisanej "j" , "J" z plasteliny, drucików, formowanie jej z kaszy na kartce;


6. Praca z ZG 43 - dla dzieci 5 letnich;


7. Kolorowanki zwierząt - w załączniku; 

 

Praca z piosenką  „W kurniku”;

 

 

 

W kurniku od rana coś się dzisiaj dzieje:

kury gdaczą z całej siły, kogut głośno pieje.

 

Już nadeszła wiosna, skorupki pękają,

a kurczątka co sił w nóżkach kurom uciekają.

 

Wracajcie, wracajcie, szybko do kurnika,

dostaniecie do jedzenia ziarnek słonecznika.

 

Nie chcemy, nie chcemy, zabawę wolimy.

Siedzieliśmy w swych skorupkach od połowy zimy.

 

Ciemna noc nadeszła, więc się posłuchały

i pod skrzydła swojej mamy chętnie się schowały.

 

– Aktywne słuchanie piosenki – podczas słuchania dzieci siedzą wygodnie

i wykonują dowolne ruchy górną częścią tułowia, rękami, głową.

– Rozmowa z dziećmi na temat treści piosenki – dzieci starają się odpowiadać na pytania zadawane przez rodzica;

– Dzieci realizują rytm piosenki – klaszcząc, tupiąc, wybijając rytm na klockach dwiema złączonymi rękami, uderzając jedną ręką o klocek,  podłogę;

– Zabawa ruchowa do piosenki – dzieci poruszają się w sposób wymyślony przez siebie;

– Analiza słuchowa zdań z piosenki, podział zdań na wyrazy – rodzic mówi fragment zdania, a dziecko ma policzyć z ilu słów się ono składa, wystukując ich liczbę dłonią o podłogę;

– Analiza i synteza słuchowa sylabowa wybranych wyrazów – wyklaskiwanie

sylab, liczenie sylab w dowolnie wybranych przez rodzica słowach z piosenki;

 

 

rodzaje jaj.png

 

jjjj.png

jjj2.png

jjjjjj3.png

 

 

koń.png

pies.png

kuuuura.png