Poniedziałek - 20 kwietnia


Poniedziałek 20 kwietnia 2020

 


Temat tygodnia: "Praca rolnika"

 

1. Słuchanie piosenki „Stary Donald farmę miał” – zabawa ruchowa ortofoniczna przy piosence.

Dzieci słuchają piosenki, wymieniają zwierzęta w niej występujące, naśladują je ruchem i głosem.

 

 2. Rozwiązywanie rebusów – w załączniku;

3. Praca z KP 3.25 – dla dzieci 6 letnich - cięcie i składanie obrazka wiejskiej zagrody;

4. Słuchanie wiersza „Na podwórku” - treść i praca z wierszem w załączniku;

5. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Praca rolnika” - opis zabawy w załączniku;

6. „Co robi rolnik” -   ćwiczenia w czytaniu – w załączniku;

7. Zabawa matematyczna „W zagrodzie” - doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 8 -  w załączniku;

 

 

Rebus 

 Przygotowujemy  obrazki: rakiety, oka, lalki, nuty, igły, kota. - (do wydruku poniżej.)

Układamy je na dywanie w takiej kolejności j/w i wyjaśniamy, 

że pierwsze głoski z tych wyrazów będą rozwiązaniem naszego rebusu.

Dzieci najpierw dokonują analizy i syntezy słuchowej  -  mówią poszczególne nazwy obrazków głoskami np. r-a-k-i-e-t-a; mówią, co słyszą na początku słowa „rakieta” -„r”.

Podobnie postępujemy z pozostałymi nazwami obrazków.

Rozwiązaniem rebusa będzie słowo – ROLNIK.

 

111.png

22.png

33.png

44.png

55.png

66.png

 

 

 

Wiersz „Na podwórku zamieszanie”

 

Na podwórku zamieszanie, Każdy czeka na śniadanie,

Głodny kot na płot się drapie, a gospodarz smacznie chrapie.

Gospodarzu, wstawać pora, Karmić kury i indora,

Nieść do stajni sianko świeże, A nie w łóżku sobie leżeć!

Pieje kogut kukuryku! Nie ma ziarna dziś w kurniku!

Krowa muczy, kwiczy prosię: Ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.

Gospodarzu, wstawać pora, Karmić kury i indora,

Nieść do stajni sianko świeże, A nie w łóżku sobie leżeć!

Gdy gospodarz to usłyszał, Krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,

Fantastyczny sen dziś miałem, Więc przerywać go nie chciałem.

Gospodarzu, wstawać pora, Karmić kury i indora,

Nieść do stajni sianko świeże, A nie w łóżku sobie leżeć!

 

Rozmowa z dzieckiem dotycząca treści wiersza:

 

O kim był ten wiersz?

 Co robił gospodarz, a co powinien robić?

 Jakie zwierzęta budziły gospodarza?

 Jakie inne prace wykonuje rolnik?

 

Rodzic prowadzi dzieci do wniosku,

że rolnik produkuje żywność: hoduje zwierzęta i uprawia rośliny.

 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Praca rolnika”

- dzieci naśladują ruchem czynności, które są wymieniane w opowiadaniu poniżej.

(czyta rodzic).

 

 W wiejskiej zagrodzie praca wre od świtu.

Gospodarz skoro świt wstał, by zająć się zwierzętami.

Najpierw wszedł do chlewika, gdzie w wielkich kotłach mieszał paszę dla świnek, nalewał wodę do zbiorników i poidełek.

Wielkimi widłami poprzenosił do boksów belki słomy i siana.

Następnie poszedł do stajni, gdzie wsypał owies dla koni i oczywiście nalał wodę do zbiorników.

Nanosił również z kopy obok – świeżego siana.

Na koniec poszedł do obory, gdzie czekały na niego już krowy.

Stały i muczały, a on najpierw nakarmił je i wziął się do dojenia.

Trzeba było dojść do każdej i na małym stołeczku usiąść obok niej.

Obiema rękoma chwycił wymiona i zaczął doić krowę.

Do wiaderka zaczęło płynąć ciepłe mleko.

Następnie gospodarz zjadł szybko śniadanie i wyprowadził z garażu traktor.

Doczepił do niego pług i wyruszył w pole.

Tam zaorał i zbronował całe pole równiutko, rządek przy rządku.

Następnie w wielkie wiadro wsypał ziarno i zaczął siać – chodząc po polu w jedną i drugą stronę.

Przyjechał do domu, zjadł obiad i wyszedł do stodoły, gdzie musiał poprzestawiać z miejsca na miejsce bardzo ciężkie worki z paszą dla zwierząt.

Zaczęło zmierzchać, znowu doglądał swój dobytek: krowy, konie, świnki, kury oraz kaczki.

Wieczorem po kolacji mógł nareszcie odpocząć.

 

Ćwiczenia w czytaniu:

 

„Co robi rolnik?” – ćwiczenia w czytaniu, zabawa słownikowa.

 

Przygotowujemy napisy- poniżej:

 

Co robi rolnik?

 

 Rolnik od rana…          Rolnik dba o…         Praca rolnika jest…

 

„W zagrodzie” – zabawa matematyczna.

 

Przygotowujemy dla dziecka liczmany, kartki A4, cyfry, znak = oraz literę  „i”

( do wydruku i wycięcia,poniżej).

Arkusz z cyframi wydrukować kilka razy.(4, 5 )

Po wycięciu cyfr i znaków pomieszać je.

Dziecko samodzielnie wyszukuje odpowiednie cyfry i znaki i literkę i.

 

Odczytujemy treść zadania.

Dzieci mają na kartce ułożyć odpowiednią liczbę liczmanów i podpisać zadanie za pomocą cyfr i znaków.

Przykładowe zadania:

 

1. W zagrodzie są: 3 świnki, 2 krowy i 2 kozy. Ile zwierząt jest w zagrodzie?

(3 i 2i 2= 7)

 

2. W kurniku mieszkają: 3 kury, 1 kogut, 4 kaczki. Ile ptaków mieszka w kurniku?

(3 i 1 i 4 =8)

 

3. Koło domu chodzą: 2 czarne koty, 2 rude koty, 3 koty w prążki i 1 biały.

Ile kotów chodzi koło domu?

 

4. W oborze są: 4 cielątka i 2 krowy. Ile zwierząt mieszka w oborze?

 

5. Na podwórku stoi: 1 traktor, 4 przyczepy, 2 kombajny. Ile maszyn jest na podwórku?

 

 

i     i     i     i     i     i    i

 

=     =     =     =     =     =     =

 

1    2     3     4     5     6     7    8