Save the planet - Chroń Ziemię

 

 

Egg carton tree.

 

Zapraszam do wykonania drzewa z wytłoczek po jajkach.

 

https://www.gluedtomycraftsblog.com/2014/04/egg-carton-tree-kids-earth-day-craft.html

 

 

3 Rs.jpeg

0d09ec7c9b99ad0025412cab98e049d0.jpeg

 

 

Reduce - ograniczaj

Reuse - używaj ponownie

Recycle - odzyskuj

 

 

 

 

 

 

Wykonaj pracę plastyczną.

Pokoloruj zieloną kredką. 

Gdzie możesz spotkać taki znak, co on oznacza?

 

3r.jpeg

 

Posortuj śmieci. 

 

garbage.jpeg