20.04 Biedronki

Temat: Co to jest ekologia?

Data: 20.04.2020

Zadania: 

1. Segregacja śmieci - burza mózgów,omawiamy zasady segregacji śmieci. 

 

 

2. "Mali strażnicy przyrody" - słuchanie wiersza (autor nieznany)

Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.
Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.
Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.
Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko, niech wolny lata.
A zimą nakarm głodne ptaki,
sikorki, wróble, wrony, szpaki.
Powieś na drzewie karmnik mały,
będą ci wiosną za to śpiewały.
Choć ekolodzy jeszcze z nas mali
uczyć będziemy tego wandali.
Matka natura nam, wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie

Rozmowa na temat treści wiersza: Co to jest ekologia? Co to znaczy zachowywać się ekologicznie? Co my możemy zrobić dla przyrody? Co to są powiązania między zwierzętami, ludźmi, roślinami? 

3. Bajka edukacyjna "Rady na odpady"

 

4. Praca plastyczna "Plakaty ekologiczne", technika dowolna. Można wykorzystać hasła: "Nie śmieć" ; "Szanuj przyrodę"; "Oszczędzaj wodę"; "Segreguj śmieci - odzyskuj z nich, co się da!"; "Oszczędzaj energię elektryczną". 

5. Dodatkowe karty pracy: