Poniedziałek 20 kwietnia 2020 u Kotków

TEMATYKA TYGODNIOWA: Chronimy Środowisko

TEMATYKA DNIA: Co to jest ekokultura

PROPOZYCJE ZABAW:

1." Czy gazety służą do czytania"  zabawa dydaktyczna

Rodzic udostępnia dziecku różne gazety i zadaje pytanie: " Jak można wykorzystać gazetę, którą się czytało?"

Dziecko podaje różne propozycje np: zrobić kulki i rzucać do celu, zrobić wachlarz, wykorzystać do zrobienia czegoś metodą origamii, wyciąć litery i ułożyć nowe napisy.

Zabawy z gazetami przy dowolnej muzyce .

2.Osłuchanie z piosenką" Ekokultura" https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/283012439265534/

Dziecko po wysłuchaniu piosenki stara się wymienić jak najwięcej zasad, których należy przestrzegać by chronić przyrodę.

3." Co to jest ekokultura" - wprowadzenie zasad ochrony przyrody.

Rodzic pokazuje dziecku napis EKOKULTURA i prosi o jego odczytanie, a następnie opowiedzenie własnymi słowami co on oznacza.Rodzic daje dziecku obrazki ilustrujące piosenkę, włącza ponownie piosenkę  i prosi by podczas  odsłuchiwania piosenki dziecko wskazywało właściwe obrazki - zgodne z treścią piosenki.

Rodzic pokazuje dziecku hasła , samodzielnie lub wspólnie z rodzicem odczytuje je i przyporządkowuje do odpowiedniego obrazka/ zadanie dla 6- latków/

 

 

4." Kwiatki rosną - kwiatki zwiędły" -zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał słowny.

Na hasło - " kwiatki rosną"- dziecko staje na palcach jak najwyżej i wyciąga ręce

Na hasło - " kwiatki zwiędły" - dziecko kuli się i przykuca.

5." Eko - gra" -konstruowanie ekologicznej gry planszowej lub " Plakat ekologiczny"- zabawa plastyczna dowolną techniką .

                         

                                Życzę miłej zabawy i proszę o zdjęcia.