Wtorek - 21 kwietnia


21 kwietnia 2020


Temat tygodnia: "Praca rolnika".

1. Zabawa dydaktyczna "Czy rolnik robi to samo?" -w załączniku;
2. Zabawa dydaktyczna "Jakie to maszyny? - rozpoznawanie i nazywanie maszyn rolniczych- w załączniku;
3. Zagadki słuchowe "Jaka to maszyna?; - w załączniku;
4. Praca z Cz 58-59 - ćwiczenia w czytaniu - dla dzieci 6 letnich;
5. Zabawa plastyczno-techniczna "Traktor"- w załączniku;
6. Zabawa matematyczno-ruchowa "Policz i zrób tyle";
7. "Dyktando matematyczne" - utrwalenie kierunków, przeliczanie liczebnikami porządkowymi w zakresie 8 -starszaki; dla dzieci młodszych w zakresie 5,6;
8. Praca w ZG 44 - ćwiczenia małej motoryki - dla dzieci 5-letnich;

 

„Czy każdy rolnik robi to samo?” – zabawa dydaktyczna.

 

 Przygotowujemy napisy: rolnik, sadownik, ogrodnik – do odczytania przez dzieci oraz napisy do czytania globalnego  pszczelarz, hodowca  czyli, rodzic czyta dwa trudne wyrazy, a dziecko powtarza.

Dzieci odczytują z kartoników nazwy zawodów.

Ustalają zakres obowiązków osób wykonujących te zawody, np.

rolnik – uprawia ziemię, sieje zboże, kopie ziemniaki;

pszczelarz – opiekuje się pszczołami i zbiera miód;

sadownik – pielęgnuje sad, zbiera owoce;

ogrodnik – uprawia ogród, sieje warzywa, zbiera plony;

hodowca – hoduje np. konie i inne zwierzęta.

 

 

rolnik              sadownik

 

ogrodnik          pszczelarz

 

hodowca

 

 

traktor.png

 

traktor

 

kombajn.png

 

kombajn

 

brony.png

 

kombajn 1.png

brony

 

 

 

Rozpoznawanie i nazywanie maszyn rolniczych i podawanie ich przeznaczenia.

Dzieci rozpoznają i nazywają zwierzęta; mówią nazwy zwierząt głoskami.

 

gospodarstwo.png

 

 

„Jakie to maszyny?” – zagadki słuchowe.

 

Wykorzystujemy napisy powyżej. ( wycinamy je ).

 

Dzieci po dobrze rozwiązanej zagadce:

traktor, brony, kombajn, wskazują poprawnie dany wyraz.

np. :

Siana, owsa jeść nie może, ale szybko ziemię orze. - /traktor/

 

 

Rebus:

obrazek wron:

 

wrony.jpeg

 

Dziecko mówi, odczytuje wyraz ( wrony ), następnie  zamienia„w” na „b” .

Powstaje słowo „brony”

 

 

Obrazki: krowa, owca, mleko, baran, aparat, jajko, nos. Pierwsze głoski nazw kolejnych obrazków utworzą rozwiązanie - /kombajn/.

 

kr.png

ow.png

mle.png

ba.png

apar.png

jajo.png

nos.png

 

 

Zabawa plastyczno – techniczna „Traktor”;

 

Przygotowujemy pudełka różnej wielkości, kolorowy papier, klej, nożyczki oraz  wycięte z tekturki koła jako szablony do odrysowywania.  Pokazuje kolejne etapy wykonywania pracy.

Pudełka należy okleić kolorowym papierem; obrysować koła od szablonu;

wyciąć koła, dokleić je do dolnej (wiekszej) części traktora;

dokleić mniejsze pudełko , jako górna część traktor (dziecko powinno patrzeć na obrazek traktora, może się też wykazać własną inwencją).

Możemy dokleić  przyczepę.

 

 

„Policz i zrób tyle” – zabawa matematyczno-ruchowa.

Przygotowujemy kartoniki z oczkami, jak na kostce do gry. Dzieci poruszają się po pokoju zgodnie z rytmem ( możemy wybijać dowolny, zmienny rytm, np. łyżką drewnianą o garnek, kubek, stukając o podłogę, lub klaszcząc.  

W momencie kiedy przestajemy wybijać rytm,  pokazujemy dziecku dwa kartoniki i prosimy, aby dziecko, aby przeliczyło oczka na kartonikach i zrobiły np. tyle samo pajacyków, przysiadów lub podskoków.

Powtarzamy zabawę kilkakrotnie.

 

„Dyktando matematyczne”.

Dyktando matematyczne” – utrwalenie kierunków, przeliczanie liczebnikami porządkowymi w zakresie 8.

 

Prosimy dziecko, aby wykonało czynności dokładnie tak, jak będziemy wskazywać:

 

Idziemy 8 kroków do przodu.

Teraz 3 kroki w lewą stronę.

Teraz 8 kroków do tyłu.

Teraz 5 kroków w prawą stronę.

Prawą ręką dotykamy lewego kolana.

Lewym kolanem dotykamy podłogi.

Prawym łokciem dotykamy do lewego kolana. itp.

 

W celu ułatwienia dzieci mogą założyć na lewą rękę frotkę.