Wtorek 21 kwietnia 2020 u Kotków

TEMATYKA TYGODNIOWA: Chronimy Środowisko

TEMATYKA DNIA: Jak długo będzie bić zielone serce

PROPOZYCJE ZABAW:

1.Wysłuchanie wiersza czytanego przez rodzica "Ziemię mamy tylko jedną" Gabrieli Skrzypczak

Ziemię mamy tylko jedną

Więc szanujmy Ją,

Bo cóż z nami stanie się,

Gdy zniszczymy własny dom.

Giną ptaki i zwierzęta,

Giną drzewa w lesie,

Nic nie robiąc, wciąż czekamy Co nam los przyniesie?

Dość lenistwa – ruszmy razem

I działać zacznijmy,

Żeby żyć móc na tej Ziemi Więzy zacieśnijmy.

Chrońmy lasy, chrońmy wodę,

Dbajmy o przyrodę,

Uczmy kochać las i łąkę

Pokolenia młode. 

2. Rozmowa na temat treści wiersza:

- Co możemy zrobić, żeby nasza ziemia żyła jeszcze miliony lat?

3. Zabawa matematyczna " Sadzimy drzewa"  - rodzic odnosi się do doświadczeń dziecka , przypomina mu zdarzenie z zeszłego roku kiedy wszystkie dzieci z przedszkola uczestniczyły w sadzeniu lasu.Przypomina dziecku po co to robiło - poprzez  sadzenie drzew pomagamy ziemi, drzewa pochłaniają dwutlenek węgla / wszystkie zanieczyszczenia, spaliny, dymy/, a wydalają tlen niezbędny roślinom do życia.

Rodzic podaje treść zadania, dziecko ma do dyspozycji liczmany / obrazki z drzewami/, cyfry, znaki "+", "="

- W lesie zasadzono 5 sosen i 3 świerki. Ile razem zasadzono drzew?

- W parku koło przedszkola zasadzono 3 dęby, 3 kasztanowce i 2 buki.Ile razem zasadzono drzew?

- Na skwerze obok domu kultury zasadzono  3 klony, 4 lipy i 1 dąb .Ile razem zasadzono drzew?

Dziecko poprzez dokładanie rozwiązuje zadanie, podaje wynik.

Dziecko wspólnie z rodzicem podpisuje zadanie za pomocą cyfr i znaków

 

 

4.Zabawa ruchowa " Zrób tyle ile ja" - dziecko biega po pokoju kiedy gra dowolna muzyka, na przerwę w muzyce rodzic wypowiada głośno zadane np: 3+1=  - dziecko liczy na palcach  i klaszcze tyle razy ile wynosi wynik działania.

5. Praca z Kartą Pracy nr 3 - wprowadzenie znaku "+"  i dodawanie do 8 / 6 latki/, dzieci 5 letnie zgodnie z tematyką dnia.

6.Zabawy w ogrodzie przydomowym lub spacer - obserwacja przyrody wiosną.

                                                 Życzę Wam kochani miłego dnia!