21.04.2020

TEMAT TYGODNIA: OCHRONA ŚRODOWISKA

TEMAT: ,, JAK DŁUGO BĘDZIE BIĆ ZIELONE SERCE?– wtorek 21.04.2020

ZADANIA:

- PORANNA GIMNASTYKA-  do wyboru

1) ĆWICZENIA RUCHOWE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=490&v=W8c6k4FGgHM&feature=emb_title

2) TANECZNE

https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w

-,,Zielone serce’’– wysłuchanie wiersza R. Pisarskiego.

,,Na skwerku rosło drzewo

szeroko, rozłożyście,

srebrzystą miało korę,

zielono srebrne liście.

Słuchali chętnie ludzie,

przechodząc koło drzewa,

jak wietrzyk wśród gałązek

wesoło piosenki śpiewa.

Lecz przyszedł mały urwis,

ukradkiem wyjął nożyk,

bo napis chciał wyskrobać

w srebrzystej, cienkiej korze.

Wycinał powolutku

literkę po literce,

nie wiedział, że pod korą

zielone płacze serce.”

Rozmowa dotycząca treści wiersza: O kim lub o czym był wiersz?; Jak wyglądało drzewo?; Dlaczego ludzie, przechodząc obok drzewa, byli radośni?; Co takiego zrobił urwis?; Dlaczego on to zrobił?; Jak myślicie, co stało się później z drzewem?.

- „PRZYRODA WOKÓŁ NAS” – zabawa dydaktyczna. Rodzic zadaje pytania: Co to jest przyroda?;Czy jest ona potrzebna człowiekowi?. R. prezentuje różne czasopisma i książki przyrodnicze. Następnie wprowadza dwa pojęcia: flora i fauna. Wyjaśnia je i popiera przykładami) (flora– rośliny; fauna – zwierzęta)

Nowe pojęcia można utrwalić  poprzez zabawę dydaktyczną. Rodzic gromadzi różne obrazki przedstawiające zarówno rośliny, jak i zwierzęta(np. z gazety). Kartkę dzieli na dwie części. Na jednej przyczepia napis flora, a na drugiej fauna. Zadaniem dzieci jest sklasyfikować obrazki przyczepić je na właściwej części . Dzieci mogą podawać nazwy obrazków. Jeżeli nie mogą sobie poradzić z podawaniem nazw, wówczas pomaga im Rodzic. Mogą również wspólnie odnaleźć podobny obrazek w atlasie roślin lub zwierząt.

-„MANDALA EKOLOGICZNA”praca z zeszyt grafomotorycnzy s. 45. Kolorowanie rysunku według własnych pomysłów dzieci, rysowanie szlaczka po śladzie bez odrywania ręki.

DLA CHĘTNYCH:

-EKOLOGIA-kolorowanki :

http://clipart-library.com/recycle-coloring-pages.html

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/tags/earth-day

- karty pracy https://kwiecien.academy/dzien-ziemi-22-kwietnia/