Kartka dla medyka

 

"Żabki"

 

 

 

"Pszczółki"

 

 

 

"Misie"

 

 

 

"Kotki"

 

 

 

,,Motylki"

 

 

,,Myszki"