Poniedziałek - 27 kwietnia

27 kwietnia 2020

 


Temat tygodniowy: "Chronimy środowisko"

1. Czytanie wiersza "Mali strażnicy przyrody" - wyjaśnienie dziecku pojęcia ekologia; zapoznanie dziecka z działaniami proekologicznymi; - treść w załączniku;
2. Zabawa słownikowa "Moja planeta jest jak..." - ćwiczenia w czytaniu; - w załączniku;
3. Zabawa dydaktyczna "Świat przyrody" - w załączniku;
4. Zabawa dydaktyczna "Moje środowisko" - w załączniku;
5. Zabawa plastyczna "Plakat ekologiczny" - omówienie pracy w załączniku;
6. "Co oznacza niebieski kolor na mapie?" - rozmowa z dzieckiem w oparciu o  globus lub mapę - w załączniku;
7. "Kolorowanki"- w załączniku;
8. Ćwiczenia grafomotoryczne - dla dzieco 6 - letnich - pisanie  liter po śladzie i samodzielnie;

 

 

Wiersz „Mali strażnicy”

Dziś ekologia modne słowo,

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.

Jej strażnikami się ogłaszamy,

od dziś przyrodzie my pomagamy!

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,

 Musisz takiemu uwagę zwrócić.

Nie można przecież bezkarnie śmiecić,

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,

Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, Po co jej dzieci mają się smucić.

 Niech barwny motyl siada na kwiatach, Żyje tak krótko, niech wolny lata.

A zimą nakarm głodne ptaki, Sikorki, wróble, wrony, szpaki.

Powieś na drzewie karmnik mały, będą ci wiosną za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali Uczyć będziemy tego wandali.

Matka natura nam wynagrodzi, Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

 

Rozmowa dotycząca treści utworu:

Co to jest ekologia?

 Co to znaczy zachowywać się ekologicznie?

 Co my możemy zrobić dla przyrody?

 Co to są powiązania między zwierzętami, ludźmi, roślinami?

 

„Moja planeta jest jak…” – zabawa słownikowa.

 

Rodzic opowiada dziecku o ziemi:

 Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i tajemnice.

Dlatego Ziemia dziś choruje i potrzebuje naszej pomocy”.

 

Przygotowujemy  napis Moja planeta jest jak…, ( poniżej ) - dziecko ma go odczytać, a następnie samo dopowiada zakończenie tego zdania;

 

Moja planeta jest jak…..

 

Zabawa dydaktyczna „Świat przyrody” 

Gromadzimy różne obrazki przedstawiające rośliny i zwierzęta.

(Zamieszczone poniżej; należy je rozciąć, każde osobno i pomieszać; )

Dzielimy stół, lub część podłogi na dwie części.

W jednej części umieszczamy napis flora, a w drugiej fauna.

Dzieci klasyfikują obrazki i umieszczają we właściwym miejscu.

Dzieci mówią, co  przedstawia obrazek.

Jeżeli nie mogą sobie poradzić z nazwaniem, wówczas pomaga im rodzic..

Mogą również wspólnie odnaleźć podobny obrazek w atlasie roślin lub zwierząt.

 

 

Flora                     Fauna

 

go.pngkonie.pngkotek.pngkro.pngmyszka.pngnoso.pngpiesek.pngsłoń.pngżółw.pngżyr.png
 

 

 

kak.pngli.pngkwiat.pngsło.pngdrzewa.pngnenu.pngpomi.pngkaszta.pngzbo.png

 

 

Moje środowisko” – zabawa dydaktyczna.

 

Przygotowujemy  duże napisy – (poniżej, wycinamy je) :

Nie śmieć!

 Szanuj przyrodę!

 Oszczędzaj wodę!

 Segreguj śmieci – odzyskuj z nich, co się da!

 Oszczędzaj energię elektryczną!

 

 

Dzieci razem z rodzicem omawiają sposoby chronienia przyrody w naszym codziennym życiu:

 

 Co to znaczy szanować przyrodę?

- Jak możemy oszczędzać wodę?

-Co to znaczy segregować śmieci i odzyskiwać z nich co się da?

- W jaki sposób możemy oszczędzać wodę, energię elektryczną?

 

 

Zabawa plastyczna – „Plakat ekologiczny”

Dziecko wybiera zdanie z poprzedniego ćwiczenia i  zgodnie z jego treścią, wykonuje pracę plastyczną stosując dowolną technikę, lub mieszając techniki – malowanie, rysowanie, wylepianie rysunku plasteliną lub jego fragmenty, wyklejanie kawałkami papieru kolorowego.

 

 

„Co znaczy niebieski kolor na mapie?” – zabawa dydaktyczna.

 

 Wykorzystujemy globus albo mapę świata.

Tłumaczy dzieciom, że kolor niebieski oznacza wodę.

Dzieci mają za zadanie wskazać na mapie rzeki, jeziora, morza i oceany.

 Przypominamy dzieciom, że większość naszej planety pokrywa woda,

bez której nie byłoby życia.

 

kkkk.png

koko.png

jjjj.png

je ju.png

sprzątanie.pngszkło.png