27.04 Biedronki

Temat: Polska - legendy

Data: 27.04.2020

Zadania:

1. "Ojczyzna" - słuchanie wiersza Włodzimierza Domeradzkiego:

Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej...


Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy...


I las, co cieniem
dzieci zaprasza-
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza!

Omówienie treści wiersza: Co to jest Ojczyzna?; Jak ona wygląda?; Jak nazywa się nasza ojczyzna?; Jak nazywają się ludzie mieszkający w Polsce?; Jaki jest znak rozpoznawczy :Polski?; Dlaczego należy kochać swój kraj?

2. Co to jest Polska? - burza mózgów

3. Nauka wiersza "Ojczyzna" na pamięć. 

4. Praca w Karty pracy 3,29 - dopasowywanie zadań do obrazka, ćwiczenia w czytaniu. 

5. "Legenda o Czechu, Lechu i Rusie"

 

 

Omówienie treści legendy, co to jest legenda?; zwrócenie uwagi na pierwszą stolicę Polski - Gniezno.

6. Dodatkowe karty pracy: