Poniedziałek 27 kwietnia 2020 u Kotków

TEMATYKA TYGODNIOWA: Kto Ty jesteś?

TEMATYKA DNIA: Polska - legendy

PROPOZYCJE ZABAW:

1.Zabawa ruchowa " Na ziemi" https://youtu.be/S5TFdKc6TB4

2.Wysłuchanie wiersza Ojczyzna Włodziemierza Domeradzkiego

Wszystko dokoła: dom i przedszkole,

fabryczne dymy, żelazna kolej...

Kwiaty przy oknie, klon koło bramy,

słoneczny uśmiech kochanej mamy...

I las, co cieniem dzieci zaprasza

– wszystko to Polska, Ojczyzna nasza!

Rozmowa na temat treści wiersza , wraz z wyjaśnieniem przez rodzica  trudnych wyrazów:

- Co to jest ojczyzna?

- Jak ona wygląda? 

- Jak nazywa się nasza ojczyzna?

- Jak nazywają się ludzie mieszkający w Polsce?

- Jaki jest znak rozpoznawczy Polski?

- Dlaczego należy kochać swój kraj?

Prezentacja mapy konturowej polski, odczytanie przez dziecko lub wspólnie z rodzicem napisu: To mapa Polski. Odszukanie na mapie miejscowości w której mieszkamy.

 

 

3.Nauka na pamięć słów wiersza 

4. Słuchanie piosenki " Jesteśmy Polką i Polakiem" https://youtu.be/plug6OIrxRM

5.Praca z książką z Kartą pracy nr 3, str 31 - stosownie do tematyki dnia.

6. Oglądanie  legendy Gniazdo białego orła  https://youtu.be/yMWBZkLlaa0Bajka 

7. Zabawa plastyczna - Ilustracja do legendy "Gniazdo Białego orła" - dowolna technika plastyczna

 

                                                               Życzę Wam Kochani miłego dnia!