28.04 Biedronki

Temat: Godło, flaga, hymn

Data: 28.04.2020

Zadania:

1. "Mazurek Dąbrowskiego" - zapoznanie ze słowami i melodią hymnu narodowego.

HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

„Mazurek Dąbrowskiego”

Słowa: Józef Wybicki, 1797 r.

 

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

 

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz ...

 

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

 

Marsz, marsz ...

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany:

- Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

 

Marsz, marsz ... 

 

Jak należy się zachowywać podczas słuchania lub śpiewania hymnu narodowego? Kiedy jest grany hymn narodowy? (uroczystości państwowe, zawody sportowe, igrzyska olimpijskie). Czy każde Państwo ma taki sam hymn, czy może każde inny? 

2. Nauka pierwszej zwrotki oraz refrenu hymnu państwowego. 

3. "Barwy ojczyste" - Czesław Janczarski, zapoznanie z wierszem:

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel - serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

4. Wyszukiwanie głoski f - zabawa dydaktyczna. Dzieci szukają w domu przedmiotów, których nazwy zaczynają się na taką samą głoskę jak wyraz flaga. 

5. Praca w Karty pracy 3.30 - zapoznanie z literą f, wyszukiwanie litery f w tekście, próby czytania sylab

z poznanych wcześniej liter i całych prostych wyrazów, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. 

6. Dodatkowe karty pracy:

 

 

7. Na koniec, jeżeli macie jeszcze ochotę, zerknijcie na poniższe karty. 

POLSKA MÓJ KRAJ. Informator dla dzieci.