Wtorek - 28 kwietnia

28 kwietnia 20201. Czytanie dziecku wiersza "Ziemię mamy tylko jedną" - G. Skrzypczak; -treść i praca z wierszem w załączniku;
2. Zabawy matematyczne "Sadzimy las", "Kwietniowe rabatki"-  w załączniku;
3. Praca z KP 3.27 -dla dzieci 6-letnich; - wprowadzenie znaku +; dodawanie w zakresie 8; podpisywanie działań;
4. Zabawa ruchowa "Zrób tyle, ile" - w załączniku;
5. Osłuchanie z piosenką D. Gellner "Duszki, duszki"

 

 

 praca z piosenką  w załączniku;


6. "Mandale" - praca w ZG 45 - dla dzieci 5-letnich;
7. Ćwiczenia grafomotoryczne - pisanie liter po śladzie i samodzielnie - w załączniku;
8. Ćwiczenia graficzne - w załączniku;

 

 

Wiersz: „ Ziemię mamy tylko jedną”

 Gabriela Skrzypczak.

 

Ziemię mamy tylko jedną

Więc szanujmy Ją,

 

 Bo cóż z nami stanie się,

 Gdy zniszczymy własny dom.

 

Giną ptaki i zwierzęta,

 Giną drzewa w lesie,

 

 Nic nie robiąc,

wciąż czekamy Co nam los przyniesie?

 

Dość lenistwa – ruszmy razem I działać zacznijmy,

 Żeby żyć móc na tej Ziemi,

 

Więzy zacieśnijmy.

Chrońmy lasy, chrońmy wodę,

 

 Dbajmy o przyrodę, Uczmy kochać las i łąkę

Pokolenia młode.

 

Rozmowa z dziećmi dotycząca treści wiersza:

 

Co możemy zrobić, aby nasza ziemia żyła jeszcze miliony lat?

– swobodne wypowiedzi dzieci;

 

 

 „Sadzimy las” – zabawa dydaktyczna: 

cyfry, znak =, litera i , obrazki drzew - liście – do wycięcia przez dziecko; można mu pomóc  );

Po zakończeniu zabawy, można przeczytać dziecku ciekawostki dotyczące poszczególnych drzew

Mówimy dziecku, że dobrym sposobem na pomaganie ziemi jest sadzenie drzew, które pochłaniają dwutlenek węgla (wszystkie zanieczyszczenia, dymy, spaliny), a wydalają z siebie tlen, który jest ludziom niezbędny do życia.

 Każde dziecko ma do dyspozycji liczmany, cyfry, litery i , kartki A4 potrzebne do uporządkowania swojej pracy.

 

Podajemy treść zadania, np.:

– W lesie zasadzono 5 sosen i 3 świerki.

Ile razem zasadzono drzew? (5 i 3 = 8)

 

– W parku koło przedszkola zasadzono 3 dęby, 3 kasztanowce i 2 buki.

Ile razem zasadzono drzew? (3 i 3 i 2 = 8)

 

– Na skwerze obok kościoła zasadzono 3 klony, 4 lipy i 1 dąb.

Ile razem zasadzono drzew? (3 i 4 i 1 = 8).

 

Można dowolnie układać zadania, to tylko przykłady.

 Dzieci mają na kartce ułożyć liczmany i podpisać zadanie za pomocą cyfr i znaków.

 

 

1      1      1        1        1

 

2    2    2    2    2    2    2

 

3    3    3    3    3    3    3

 

4    4    4    4    4    4    4

 

5    5    5    5    5    5    5

 

6    6    6    6    6    6    6

 

7    7    7    7    7    7    7

 

8    8    8    8    8    8    8                 

 

=      =      =      =      =      =      =

 

i        i        i        i      i        i       i

 

l1.png

l2.png

l3.png

l4.png

l5.png

 

drzewa1.png

 

 

liść klonu.jpeg

liść dębu.jpeg

liść brzozy.jpeg

liść jarzębiny.jpeg

liść kasztanowca.jpeg

liść lipy.jpeg

 

„Zrób tyle, ile” – zabawa ruchowa 

 Dzieci biegają, maszerują, podskakują po pokoju przy dowolnej muzyce;

Na przerwę w muzyce rodzic wypowiada głośno proste działanie, np. 2 + 1.

Dzieci liczą na palcach, a następnie wystukują wynik, wyklaskują, głośno licząc kolejne podskoki.

 

 

Treść piosenki „Duszki, duszki”;

 

1. Żyją w lesie małe duszki,

które czyszczą leśne dróżki.

Mają miotły i szufelki

i do pracy zapał wielki.

 

Ref.: Duszki, duszki, duszki leśne

wstają co dzień bardzo wcześnie

i ziewając raz po raz

zaczynają sprzątać las.

 

2. Piorą liście, myją szyszki,

aż dokoła wszystko błyszczy.

Muchomorom piorą groszki,

bo te duszki to czyścioszki.

 

Ref.: Duszki, duszki, duszki leśne...

 

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,

zaraz duszek za nim leci.

Zaraz siada mu na ręce,

grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej!

 

Ref.: Duszki, duszki, duszki leśne...

 

 Aktywne słuchanie piosenki –

 Podczas słuchania dzieci siedzą wygodnie  i wykonują dowolne

ruchy górną częścią tułowia, rękami, głową. 

 

Rozmowa na temat treści piosenki

– dzieci starają się odpowiadać na pytania rodzica, dot. treści piosenki;

 

Realizują rytm piosenki

– klaszcząc, tupiąc, wybijając rytm na dowolnym materiale, dwiema złączonymi rękami, ręką wiodącą, ręką drugą i znowu ręką wiodącą. 

 

Zabawa ruchowa do piosenki 

Analiza słuchowa zdań z piosenki, podział zdań na wyrazy – wystukiwanie ich liczby o podłogę.

 Analiza i synteza słuchowa sylabowa wybranych wyrazów – wyklaskiwanie sylab, liczenie sylab.

 

„Duszki – dobroduszki” – zabawa naśladowcza.

Dzieci słuchają piosenki i naśladują ruchem czynności, które wykonują duszki.

 

 

lll.png

LLL 2.png

LLL3.png

KKK.png

TULIP.png

EARTH.png