28.04.2020

TEMAT TYGODNIA: KTO TY JESTEŚ?

TEMAT:  GODŁO, FLAGA, HYMN- WTOREK 28.04.2020

ZADANIA:

- ZABAWA ,, MORZE BAŁTYCIE" - zapraszam do wspólnej zabawy z rodzicami https://www.youtube.com/watch?v=DlTq-GSu3S4

- BAJKA EDUKACYJNA ,,SYMBOLE NARODOWEhttps://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c

- „TROPIMY GŁOSKĘ f” – zabawy słuchowe . Dzieci wyszukują w sali lub wymyślają przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, których nazwy zaczynają się głoską f. Praca z Książką pracy nr 3, s.30 – czytanie globalne, wyraz podstawowy: flaga. Łączenie w pary obrazków, których nazwy się rymują. Otaczanie pętlą obrazków, które w swoich nazwach mają głoskę f.

- Dzielenie na sylaby; dzielimy na sylaby słowo: fla-ga, go-dło,wyróżnianie pierwszej i kolejnych głosek w tych słowach.

- ZABAWA RUCHOWA-  https://www.youtube.com/watch?v=ptz7EDNmuag

- PRACA Z ZESZYTEM GRAFOMOTORYCZNYM, 46 – kolorowanie herbu według kodu. Rysowanie szlaczka po śladzie po kropkach.

DLA CHĘTNYCH:

- PUZZLE– do wyboru, flaga lub godło, pokoloruj używając odpowiednich kolorów, przetnij obrazek wzdłuż ciągłych linii i spróbuj ponownie ułożyć.

Puzzle do druku pod hasłem Święto Niepodległości – puzzle klasyczne oraz do nauki czytania na stronie https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/

- PRZYPOMIJ SOBIE PIOSEKĘ ,, JESTEM POLAKIEM” https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM