Czwartek - 30 kwietnia

 

30 kwietnia 2020


Temat tygodnia: "Chronimy środowisko"

1. Czytanie dziecku wiersza J. Tuwima "Pstryk" treść i praca z wierszem w załączniku;
2. "Jak powstaje prąd?";odnawialne źródła energii

 


3. Praca w Cz. 60 - 61 -  ćwiczenia w czytaniu - dla dzieci 6 letnich;
4. Nauka piosenki "Duszki, duszki" -  I i II zwrotka;
5. Zabawa dydaktyczne usprawniające koordynację słuchowo-wzrokowo- ruchową 

- "Litera w" - w załączniku;


6. Praca z PiL 60 - ćwiczenia w pisaniu po śladzie litery "w" - dla dzieci 6 letnich;


7. Propozycje ćwiczeń rozwijających umiejętność czytania i pisania - link do strony -  http://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2016/01/%C4%86wiczenia-w-czytaniu-i-pisaniu.pdf
 

8. Praca w K3, 29 - czytanie globalne, wyraz podstawowy "worek" - dla dzieci 5-letnich;
9. "Jak możemy oszczędzać energię elektryczną? rozmowa z dzieckiem - w załączniku;

 

 

Wiersz J. Tuwima „Pstryk”

 

Sterczy w ścianie taki pstryczek,

Mały pstryczek – elektryczek,

 

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,

To się widno robi w mig.

 

 Bardzo łatwo: Pstryk – i światło!

Pstryknąć potem jeszcze raz,

Zaraz mrok otoczy nas.

 

A jak pstryknąć trzeci raz –

 Znowu dawny świeci blask.

 

Taką siłę ma tajemną

Ten ukryty w ścianie smyk!

 

Ciemno – widno – Widno – ciemno.

Któż to jest ten mały pstryk?

 

 Może świetlik? Może ognik?

 Jak tam dostał się i skąd?

 

To nie ognik. To przewodnik.

Taki drut, a w drucie PRĄD.

 

Robisz pstryk i włączasz PRĄD!

Elektryczny bystry PRRRRĄD!

 

I skąd światło? Właśnie stąd!

 

 

Rozmowa dotycząca treści wiersza:

 

 O kim lub o czy była mowa w wierszu?

 Do czego służy prąd elektryczny?

 Jak on się dostaje do naszych mieszkań?

 Czy dzieci mogą bawić się prądem elektrycznym?

 Z czego jest wytwarzany prąd elektryczny?

 

 

 

 „Litera w”

– zabawy usprawniające koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, kreślenie wzoru litery w pisanej przy piosence „Duszki, duszki.”

 

 – Dzieci słuchają piosenki i w dowolny sposób realizują ruchem jej rytm. (klaskanie, tupanie, rysowanie w powietrzu wymyślonych wzorów).

 – Pokazujemy dzieciom literę w. Dzieci opowiadają, z czym im się kojarzy. Pokazuje prawidłowy sposób rysowania wzoru.

- Dziecko wodzi palcem po wzorze z jednoczesnym śpiewaniem piosenki;

– Kreśli wzór w powietrzu. 

– Maluje po wzorze farbą ( pędzlem, palcem );

 

 

Jak możemy oszczędzać energię elektryczną?” 

 

Dzieci próbują odpowiedzieć na pytanie.

Jeśli nie potrafią, pomagamy dzieciom.

 Tłumaczymy również, że bardzo często prąd jest wytwarzany dzięki spalaniu węgla.

W tym procesie tworzą się szkodliwe substancje, które zatruwają powietrze i wodę.

Znacznie zdrowszym sposobem jest pozyskiwanie prądu ze źródeł odnawialnych

– wiatru, wody, energii słonecznej.

 

 

 

słonce.jpeg